Som kunde kan du være trygg på at varene dine kommer frem på en sikker og økonomisk måte. Jeg henter godset hos avsender og etterstreber direkte frakt. Dette sikrer god transportøkonomi og ikke minst lav risiko for skader.

Broen Consulting er ikke låst til en eksklusivitetsavtale med én enkelt leverandør av distribusjonstjenester. I stedet benytter jeg vidstrakte nettverk for å finne den beste løsningen basert på det aktuelle oppdraget. Fordelen med å ikke være låst til å benytte samme leverandør hver gang en av våre kunder skal sende en pakke, er at jeg løse det aktuelle behovet raskt, rimelig og effektivt.